Jazz Inn-Fo

Het club orgaan Jazz Inn-Fo verschijnt 4 à 5 maal per seizoen en wordt toegestuurd aan alle leden van Jazzclub Assen. In het blad voorbeschouwingen en informatie over bezoekende orkesten, verslaggeving van recente jazzbijeenkomsten, interviews, berichtgeving over jazz in de regio, diverse vaste rubrieken en veel fotomateriaal.

Kopij

Op dit moment is het nog niet, door de corona maatregelen, bekend wanneer de volgende Jazz Inn-Fo zal verschijnen.

NummerKopij aanleveren voorBij de leden in de brievenbus
1

Redactie

Hanny Thies (eindredacteur)

Peter Tel

Redactiesecretariaat: 0592-343702 / 06-15303962